Resandekartan är EU nära dig

Resandekartan presenteras på nya hemsidan “EU nära dig”.

Resandekartan är en av de insatser som lyfts upp på den nya hemsidan EU nära dig. På hemsidan berättas om projekt som på ett bra sätt har använt EU-medel så att pengarna kommer till nytta i regionen. Resandekartan presenteras som ett arbete som ska bidra till ökad förståelse och acceptans för resandefolket i majoritetssamhället.

I beskrivningen berättas också något om invigningen av platsen Skojareberget som besöksmål och om platsen Snarsmon, som var upptakten till hela arbetet i Resandekartan.

Arbetet i Resandekartan har sedan 2010 haft EU-programmet Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete som sin huvudfinansiär.