Resandes berättelser ges ut

“Dinglarens väg”, en ny bok om och av resande ges snart ut.

Boken Dinglarens väg – Vorsnos drom med undertiteln De ofrivilligt åsidosatta innehåller texter och bilder från över 20 personer från resandefolket och ges inom kort ut. Redaktörer är Ann Hellman och Britt-Inger Lundqvist Hedström och boken ges ut i samarbete med Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

I boken berättar medarbetarna utifrån sina egna liv om erfarenheter och tankar om livet som resande. Redaktörerna står för ramen runt berättelserna. Ann Hellman och Britt-Inger Lundqvist Hedström är båda etnologer och har bland annat arbetat med resandebosättningen Krämarstan i Finnerödja. Britt-Inger Lundqvist Hedström är själv av resandefolket.

Boken går redan nu att beställa från Institutet för språk och folkminnen.

Förutom att många berättelser publiceras i boken kommer material som ligger till för den, såsom berättelser och inspelningar, att arkiveras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, vilket gör att arkivets berättelse om Sverige breddas.