Romani vil overleve

Skandoromani kommer til å overleve. Dette fant Åsta Mari Aune i masteravhandlingen sin i 2011. I boka Skandoromani En sosiolingvistisk studie finnes oppgaven i en popularisert versjon.

I sluttkonklusjonen av boka skriver forfatteren som en kommentar til en sitat fra en av de reisende som er blitt intervjuet i boka: Så lenge [denne] viljen ligger i bunn, vil også skandoromani overleve i framtida. Alle tiltak som kan gjøres for å bevare språket, er fåfengte uten tiltak som går på å bevare denna viljen. Der det finnes vilje, finnes det også vei.

Stor del av boka er en beskrivelse av romanifolket/taternes historie og kultur ut fra forskjellige kilder. Det er også gjort en nøyaktig beskrivelse ut fra de forskjellige lingvistiske fortolkningmodellerne ovenfor små språk og språk der er truet. Tre personer av reisende folk er blitt intervjuet innen prosjektet. Det var en opprinnelig ønske om å intervjue flere men det viset seg vanskelig å finne tatere, som ville og kunde stille opp.

Masteravhandlingen ble gjord innen sosiolingvistikk ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim våren 2011. Boka Skandoromani En sosiolingvistisk studie av Åsta Mari Aune ble gitt ut på Novus forlag i 2012. Boken har 167 sider og koster 195;-.