Romsk historia ska synliggöras

I år inleds ett arbete för att synliggöra de svenska romernas historia. Projektet har en tydlig inspiration från det arbete som genomförts vid Bohusläns museum när det gäller boplatsen Snarsmon och hur Resandekartan dokumenterar resandefolkets kulturminnen i Sverige och Norge. Det är Historiska museet, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård som ska samla in material tillsammans med kulturföreningen É Romani Glinda.

Projektet kallas I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet ska samla in svensk-romska livsberättelser och undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkring Stockholm.  Det kommer inom projektet att göras en arkeologisk utgrävning på en lägerplats från 1900-talet i Stockholmsområde. En del av de spår och berättelser som samlas in kommer att finnas med i museets fasta utställning som beskriver de senaste tusen åren i Sveriges historia. Det material i denna utställning som idag berättar om den nationella minoriteten romer utgörs av inlånat material från just Snarsmon.

Projektpersonalen besökte, för ett drygt år sedan, under planläggningen av arbetet  Bohusläns museum och Resandekartan för att ta del av de kunskaper och metoder som utvecklats under de år arbetet med att berätta om resandefolkets kulturarv pågått.

Med svenska romer avses den del av den nationella minoriteten romer som kom till Sverige i mitten av 1800-talet. Resandefolket anses vara den grupp som först kom till Sverige, vilket styrks av uppgifter från 1500-talet.

Läs mer om I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet  här.