Samling runt Skojarberget

En av husgrunderna vid Skojarberget våren 2011. Foto: Bodil Andersson

Den fasta boplatsen “Skojarberget” i Dals-Eds kommun i Dalsland hör till de platser vi ägnat oss åt i Den skandinaviska resandekartan. I våras gjordes en ordentlig inventering av området. Förra veckan avslutades med ett möte mellan projektet, representanter för Dals-Eds kommun och länsmuseet i Vänersborg.

Från projektets sida berättade vi hur platsen kan förmedla kunskap om resandefolket och mötena mellan fastboende och andra folkgrupper. Från kommunens sida diskuterades vad detta kan tillföra för Dals-Eds kommun. Vid mötet deltog politiker och tjänstemän inom sektorerna utbildning, kultur, turism och kulturledning. Länsmuseet i Vänersborg har ansvaret för kulturarvet i Dalsland och ser genom Skojarberget en möjlighet att visa fram fler delar av detta.

Nu ska vi ännu en gång ta upp diskussionen om platsen med markägarna. Om de som berörs är positiva hoppas vi att Skojarberget kan öppnas som ett besöksmål inom Ekomuseum Gränsland under nästa år.