Samtal i Härnösand

Murberget
Murberget var ursprungligen ett friluftsmuseum och ligger högt och vacker i utkanten av Härnösand. Numera finns också en stor och modern museibyggnad på området. Foto: Bodil Andersson

Under En dag om romsk kultur och liv vid Länsmuseet i Västernorrland på Murberget i Härnösand möttes personal från norrländska arkiv, bibliotek och museer och fick nya kunskaper om romer och resande. Några romer från olika grupper och ett par resande deltog också under dagen. Under seminariedagens eftermiddag deltog dessutom elever från Härnösands folkhögskola som ställde frågor och framförde funderingar. P4 Västernorrland var också på plats.

Temadagen kom till som en del i ett arbete för att uppmärksamma västernorrlands romer. Seminariet kom också att handla mycket om resande. Först ut var Britt-Inger Lundqvist, resande och etnolog, som talade om romer och resande, likheter och olikheter. Därefter blev det mer resande i och med en presentation av Resandekartan.

Under lunchen ställde deltagarna många frågor om hur vi arbetat för att utveckla Resandekartan och från flera museer fanns det intresse att börja ett liknande arbete. Vi fick också tips om en dokumentation som gjorts av platsen Billsåsen i Jämtland och tips om en resandeplats i Närke.

Under eftermiddagen berättade Ramona Taikon och Gunilla Lindgren om romer och framförallt om några av der personer som Gunilla Lindgren arbetat och skrivit böcker tillsammans med. Med många bilder och intressanta levnadsöden gav de en god bild av mångfalden inom de romska grupperna.

Allra sist på dagen samlades föredragshållaren för en frågestund och publiken var ivrig att fråga. ”Hur ser man att någon är en rom eller resande” ”Har ni några råd till oss om vi börjar jobba med  något som påminner om Resandekartan”. Trots att panelen hade olika utgångspunkter lyfte vi upp likartade frågor. Respekt för varandras kunskaper var det genomgående draget. Och det gäller väl i alla kunskapsmöten.

Ett 60-tal personer deltog på förmiddagen och närmare 100 under eftermiddagen.