Samtal och grävning i Krämarstan

I torsdags inleddes vårens arkeologiska utgrävningar vid Krämarstan på Myra i Finnerödja i Örebro län. Resande, hembygdsfolk, Örebro läns museum och länsstyrelsen arbetar tillsammans för att få veta mer om detta område som uppstod som resandeboplats några år efter 1900 och användes något 20-tal år. Huvudfinansiär är länsstyrelsen i Örebro län. Förutom i Krämarstan har många resande haft sin fasta hemvist i trakten så väl före som efter epoken vid Krämarstan.

Under fredagen var Resandekartan på plats för att jämföra med erfarenheterna på andra platser i Västsverige och Norge. Det blev ett möte med engagerade människor och många berättelser och tankar. Några av de totalt elva husrester som hittats i området var i fokus denna gång. De, liksom den så kallade Storgatan som går genom området, väcker många tankar om livet som resande och relationen mellan dem och majoritetsbefolkningen i bygden. Denna relation är det som givit det stora engagemanget och nya relationer och samarbeten i nutid.

Husgrunderna har röjts inför grävningarna. De var övervuxna med främst granar. Den husgrund som var i fokus på fredagen förefallar ha en utbyggnad, närmast i bild, och det är också utbyggnaden som blev det första objektet för utgrävning. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Under fredagen inleddes utgrävningen av en av de elva husgrunder som hittats i området. Detta hus är relativt stort och väckte intresse etersom det ser ut att ha blivit utbyggt. Grävningarna inleddes i den del som misstänktes vara just utbyggnaden för att undersöka om detta kan ha varit en verkstad eller kanske ett stall. Grävledare Martin Edlund, från Örebro läns museum, till höger, deltar i diskussionenom det som kunde avslöjas om huset redan när det nedfallna, förmultnade materialet som täckte grunden togs bort. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Har huset brunnit? Spräckta och sotade stenar. Ett asklager direkt under yttorven satte igång funderingarna. I samma lager som askan gjorde också de första fynden av föremål. I den del av byggnaden som vetter mot Storgatan hittades bränt glas men också delar av järnbeslag och ett vitt lampglas. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Lunch i fält! Linda Lundqvist, ordförande i resandeföreningen Rung, stod i köket och lagade mat till alla grävdeltagare. Värmande älgköttsoppa och linssoppa hade strykande åtgång bland det 20-tal personer som deltog i arbetet under fredagen. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Inför grävningrna satte arbetsgruppen upp skyltar i området. Redan vid Storgatans infart till Krämarstan får vi veta mer om området och alla de andra platser i trakten där det är belagt att det bott resande. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Under grävningarna uppstår hela tiden samtal, gärna över en kaffekopp. Arbetet har planerats av resandegruppen och Finnerödja hembygdsföreningar. Några av representatnerna diskuterar hur man ska gå vidare. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Allra först under grävveckan tog sig gruppen an ett nedgrävt hus i utkanten av området. Grävledare Martin Edlund, Örebro läns museum, misstänker efter detta att detta varit en jordkällare och inte en fast bostad. Orsaken till detta är de rustika väggarna, storleken och att grävningarna inte visade några spåar av en eldstad eller fönster. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
Enligt planeringen ska denna tidigare backstuga, längst ner på Stogatan, grävas ut i slutet av vårens grävningar. Det finns en tradition i bygden att i det i denna del av området låg en backstuga där en ensam kvinna bodde med sina åtta barn. Var det här? Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
En promenad längs Storgatan i Krämarstan ger många tankar. De boende i området såg till att lägga sina hus längs denna väg. I ena änden låg brunnen. I den andra kanske de minst attraktiva husen. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.