”Sanningskommission måste ge resandefolket upprättelse”

Sanningskommission måste ge resandefolket upprättelse. Så skriver Bo Hazell idag på DN Debatt, Sveriges viktigaste forum för politisk debatt.

Han fortsätter diskussionen om resandefolkets rätt: Nu måste Sverige göra upp med sitt förflutna. En sanningskommission måste tillsättas. Det handlar inte bara om en offentlig ursäkt. Ekonomisk gottgörelse i exempelvis en fond för att stötta resande­kulturen kan ge de resande tillbaka självrespekt och stolthet.

Bakgrunden till inlägget är att den svenska regeringen beslutade att inte tillsätta en sanningskommission om behandlingen av romer och resande, trots att detta var vad den statliga utredningen Delegationen för romska frågor kom fram till. Som vi tidigare berättat blev sanningskommissionen en intern vitbok. I debattartikeln undrar Bo Hazell: Är det etiskt korrekt att myndigheter skriver en vitbok om övergrepp som myndigheter själva har ansvar för?

Till slutsatserna i artikeln hör att  Sverige bör se och lära av vad den norska staten gjort för att stärka romanifolket/taternes position. Debattinlägget avslutas: En ny offentlig ursäkt är inte tillräcklig. Tillsättandet av en sanningskommission och beslut om ekonomisk gottgörelse för 500 års förtryck – till exempel i form av en fond för att stötta resandekulturen – är avgörande för att de resande ska återfå självrespekt och känna stolthet både som individer och som grupp.

 

Här kan du läsa inlägget i sin helhet. Inlägg på DN Debatt fungerar ofta som en start på en allmän debatt. Det blir spännande att se om 2011 avslutas med en välbehövlig debatt om resandefolkets position i Sverige. Sveriges Radio Örebro gjorde omgående ett inslag i ämnet.