Seminarium enda satsningen

Å ena sidan utses 2012 till ett märkesår för resande och romer i Sverige. Å andra sidan blir regeringens enda satsning för att lyfta romers och resandes kultur 2012 blir en konferens i mitten av mars. Det säger Sveriges Radios Kulturnytt.

I sändningen påpekar man också att svenska museer och institutioner inte berättar om romers och resandes historia. Från Kulturrådet framförs att det är alla institutioners ansvar att berätta om hela kulturhistorien. Några av oss försöker i alla fall. Bohusläns museum kämpar just nu med finansieringen av den kommande utställningen om resandefolkets kultur och historia.