Seminarium om resandefolkets historia och kultur

Ett seminarium om resandefolket vill samla Svenska kyrkans medarbetare, akademiker, kommunanställda och andra engagerade i frågor som rör resandefolket. Seminariet hålls i Uppsala den 25 november.

Representanter før resande, Svenska kyrkan och forskningsværlden kommer att tala. Ett detaljerat program presenteras på Svenska kyrkans hemsida ett par veckor före seminariet. Syftet med dagen är att synliggöra resandefolket som minoritetsgrupp och att samtala och nätverka i frågor som relaterar till resandefolket.

Arrangörerna för seminariet är Svenska kyrkan, Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet, Upplandsmuseet, Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg, Lattjo Drom och Romanofolket resande Östergötland.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan ska vara gjord senast 17 november.