Siktar framåt

Vi har diskuterat, funderat, skrivit och sedan funderat lite till innan vi skrev vidare. Nu är den klar – ansökan om ett förprojekt med sikte på att under 2013 och 2014 utveckla Resandekartan geografiskt och innehållsmässigt på ännu längre sikt.

Igår for ansökan om stöd med posten iväg till Interreg.

Vi hoppas på en välvillig behandling som gör att vi får hjälp att inleda detta utvecklingsarbete nästa sommar.

Vår plan bygger förutom på Interreg på beviljad finansiering från de nuvarande projektägarna Östfoldmuseene och Bohusläns museum samt Glomdalsmuseet och de nya projektparterna  Värmlands Museum och Örebro läns museum. Romanifolket/taternes kulturfond har till vår stora glädje också beslutat att stödja utvecklingen och utvidningen av Resandekartan.  I processen med att utveckla förprojektet har tillsammans med museerna Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket och Taternes Landsforening varit drivande.