Skärpning

Under våren städade jag upp lite på denna sida. Tyvärr lite för mycket. Av misstag städades länkarna till en rad intressanta insatser som görs när det gäller romanifolket/taternes historia i Norge bort.

Nu är detta åtgärdat och under topprubriken Om taterne/romanifolket/de reisende här på hemsidan ligger nu åter länkarna till Glomdalsmuseets Latjo Drom, Haugalandsmuseenes arbete med Båtreisende, Nordösterdalmuseets satsning på Reisende i fjellregionen liksom de några enskilda personers satsningar på De reisende i Buskerud respektive Nasjonens barn.

Det är ju aldrig värre än att man kan rätta till sådant som blir fel :).