Skolversion av vitbok skickas ut

Vitboken om hur resandefolket och den romska minoriteten behandlats i Sverige har kommit i en populariserad version.

Med ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” ligger en populariserad version av vitboken ”Den mörka och okända historien” nu färdig. I dagarna skickas boken tillsammans med en lärarhandledning ut till lärare i Sverige.

Det är högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena som nu får boken för att kunna sprida kunskap om den antiziganistiska historia som drabbat resandefolket och olika romska grupper i Sverige under 1900-talet. Lärarna kan beställa en gratis klassuppsättning från Kommissionen mot antiziganism, som också ligger bakom den nya boken.

Kommissionen mot antiziganism berättar mer om projektet i ett pressmeddelande på sin hemsida. Med boken vill vi att elever får kunskap om den gemensamma historia som vi står på och en ökad insikt om på vilket sätt det förflutna präglar vår samtid. Lika viktigt är att förmå elever att reflektera över de mänskliga rättigheternas betydelse och vad för slags samhälle vi vill ha, säger Heidi Pikkarainen, huvudsekreterare i kommissionen.

Antiziganismen i Sverige kan laddas ner på denna adress medan lärarhandledningen finns här. Läs mer om vitboken ”Den mörka och okända historienhär. Ladda ner den här.