Skrivekonkurranse om nasjonale minoriteter

Ny skrivekonkurranse om nasjonale minoriteter.

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, inviterer elever på 5.-7. trinn til å skrive et blogginnlegg om noen av de fem nasjonale minoritetene.Vinnerbidraget publiseres på den nettressurs om minoritetene som NAFO har laget. Innlegget skal ta utgangspunkt i de nasjonale minoritetene, med enten et historisk perspektiv eller et samtidsperspektiv. Viktige temaer i konkurransen er fordommer og diskriminering og identitet – Hva definerer hvem vi er?

Alle elever eller grupper av elever på 5.-7.trinn kan delta i konkurransen. Elevene skriver et blogginnlegg med utgangspunkt i ett av temaene. Vinnerbidraget vil bli publiseret på en egnet hjemmeside.

Premien er en bokgave til en verdi av kr. 3000,- Frist for innlevering: 30. mai 2015. Alle bidrag sendes til: nafo@hioa.no Les mer om konkurranse her.