Släktforskare släktforskar

Släktforskare lyssnar på föredrag, antecknar och släktforskar på samma gång! Foto: Bodil Andersson

Släktforskare är engagerade och intresserade av sitt ämne. Det märkte Kristina Lindholm och Bodil Andersson när vi tidigare i höst var inbjudna att tala vid seminariet Skjulte skatter i arkivene som hölls vid Sverige Amerika Centret i Karlstad. Föreläsningssalen var fullsatt av åhörare som inte bara tog del av föredragen. De hann också med att samtidigt vara uppkopplade mot de databaser som är ovärderliga för släktforskare!

Det passade bra att presentera Den skandinaviska resandekartan och utgrävningarna av resandeboplatsen Snarsmon vid detta tillfälle. Seminariets deltagare kom från både Sverige och Norge. Släktforskare träffar också ofta på resande eller taterer när de söker i de gamla källorna. Vi fick också intresserade frågor från deltagarna och trevliga samtal mellan föreläsningarna.

För oss som föredragshållare gav seminariet också nya infallsvinklar och tips. Vi fick också idéer om hur nästa seminarium inom Den skandinaviska resandekartan ska läggas upp. Dessutom var det intressant att besöka Sverige Amerika Centret som liksom vi gärna arbetar över den svensknorska gränsen och också har stöd från Interreg Sverige-Norge.