Slutrapporterat

I dagarna har Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum skickat in slutrapporterna för de tre år som Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet pågått. Projeket inleddes den 1 juli 2010 och avslutades 30 juni i år.

Vi har under dessa tre år gjort flera olika rapporteringar. Vi har tidigare gjort fyra delapporter till Interreg Sverige-Norge, som nu alltså får ta emot rapporten för helheten. Dessutom har våra olika medfinansiärer fått enskilda rapporteringar i enlighet vad var och en har krävt i anslutning till att de beviljade oss stöd till projeket.

I denna slutrapport, som vi nu också kommer att sprida till alla våra medfinansiärer, har vi försökt beskriva den treåriga process som ledde till att Resandekartan idag finns. Naturligtvis finns rapporten att ladda ner, liksom andra rapporteringar, på vår rapportsida här på Resandekartan.

Fotot på framsidan av rapporten kommer från platsen Tattardalen i Romelanda i Bohuslän.