Socialstyrelsen granskas i bok

Nya boken “Antiziganism i statlig tjänst” visar att Socialstyrelsen var aktivt drivande när det gäller insatser som tvångssterilieringar och tvångsomhändertaganden riktade mot resandefolket. Av bokens fyra författare är en resande och en rom.

Socialstyrelsens och tidigare Medicinalstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet granskas i nya boken Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet. Boken släpptes tidigare i veckan. Simon Wallengren, som är av resandefolket, romska Kati Dimiter-Taikon, statsvetaren Niklas Westin och professor emeritus Charles Westin har skrivit boken.

Alla de fyra författarna är oberoende från Socialstyrelsen. De har i arkiverade remissvar och skrivelser visat att Socialstyrelsen var mycket aktiv och pådrivande när det bland annat gällde tvångssterilisering, inventering och tvångsomhändertagande av barn. Granskningen visar också att myndigheten drev en medveten linje och att detta inte var något verk av några enstaka personer.

Den mörka historien är min släkthistoria, säger Simon Wallengren, författare och sakkunnig i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Alla vi som tillhör den yngre generationen har familjemedlemmar och släktingar som blivit tvångsomhändertagna, steriliserade, institutionaliserade och på olika sätt trasiga. Många av oss har förlorat vår kultur och vårt språk.

Boken är följden av ett utökat deluppdrag kopplat till den så kallade vitboken Den mörka och okända historien. Den finns att ladda ner här eller att beställa här, pris 227 kronor.