Spännande kurs

Med start i höst ger Institutt for arkeologi, konservering og historie vid Oslo Universitet inom kursen Eldre norsk historie undervisning i ämnet kursen Taterne (romanifolket/reisende) i Norden 1500-1850. Denna premiärkurs startar i slutet av denna månad och huvudansvarig är Anne Minken som i våras disputerade på sin avhandling Tatere i Norden för 1850.

Kursplanen ser riktigt intressant ut och studenterna vid institutionen är att gratulera.