Spennende når Vandriane rakkrar

Vandriane rakkrar! Ny bok på romani Av Anna Gustavsen, Mariann Grønnerud og Rolf Theil.
Lange ordlister forklarer ordene i norsk romani.

Det er spennende og veldig intressant å lese boken Vandriane rakkrar Taterne forteller/Taterane fortel av Anna Gustavsen, Mariann Grønnerud og Rolf Theil. To tatere og en lingvist har sammen gitt oss en bok som forteller ut fra taternes ståsted på romani, bokmål og nynorsk.

Bølo-dabbipa
Dåva honka bute våsjnus sadde ninna, ninna våsjnus honka avri å tradra. Meros husktara jikk våltan ninna døya, daden, pral, penja å meros bæsja våsjnus pre jikk barot nitan å kadde kaben. Mero honka åkto bæsj. Så forteller Karl i boken. I boken går det på romani å lese fortellinger om livet som tater. Den som ikke skjønner språket kan få lest de på bokmål eller nynorsk.

I boken finnes forklaringer ovenfor romani fungerer som språk.

Det har vært et langt og tøfft arbeid for å sette boken sammen. I forordet skriver forfatterne:
Det første utkastet til oversettelse blei laga av Rolf, som har mer teoretiske enn praktiske kunnskaper om romani. Resultatet ble svært intressant for dem som trur at språket til de norske taterne bare er norsk med noen romaniord putta inn her og der: Mariann og Anna var ganske misfornøyde med språket. Det gjaldt både ordvalg og formuleringer – de følte at dette ikke var deres språk. For å si det litt fint, var det noe galt med idiomatikken, de særegne romaniformuleringene. Den som ikke er oppvokst med romani, greier ikke uten vider å lage en god romanitekst!

Teksten er etter hvert blitt skrevet om og nå finnes en bok på romani som tatere og lingvist føler seg komfortable med. Det er en romani som den som leser kan skjønne hvordan ord skal bli uttalet og ord skrives sånn som de høres ut.

Vandriane rakkrar! Ny bok på romani Av Anna Gustavsen, Mariann Grønnerud og Rolf Theil.

Helt til slutten finnes et kapitel om Romanirettskrivinga av 2014. Der forklares hvordan romani, som opprinnelig er et talespråk, har forvandlets til et skrivespråk. Romanirettskrivinga av idag bygger mye på boka The Romany Language in Norway av Ragnvald Iversen som ble gitt ut i 1944. Det er noen forandringer og disse og prinsippet for hvordan skrivespråket er utviklet er godt beskrevet i kapitlet. Det finnes dessuten en Romani – norsk ordliste og en Norsk – romani ordliste hvor ordene i fortellingene er oversatt.

I boken finnes historier fra tre kvinner og to men som forteller om historien sin på landeveien og rundt om i Norge. Fortellingerne ble samlet in i et felles arbeid innen Dronning Mauds Minne, Høgskole for forskoleutdanning og Taternes landsforening og ble i 2006 utgitt på norsk i heftet Taterne forteller.

Boken er å få kjøpt fra utgiveren Novus forlag eller fra Taternes Landsforening.