Ordliste

Norsk og svensk skandoromani har innslag av ord som stammer fra mange ulike språk. Men romanispråket har også i stor utstrekning påvirket både det norske og svenske språket. I begge språkene finnes det i dag mange romaniord. Blant romanifolket det omtrent de samme ordene som benyttes, men fornorsket og forsvensket får de litt ulike uttaler og stavinger. Et vanlig ord som brukes av reiende i dag er blant annet buro som egentlig betyr bonde, men som benyttes som betegnelse for alle ikke-romani.

Nedenfor finnes ytterlige eksempler på svenske og norske romaniord. Noen av dem inngår også i det svenske og norske språket. Ettersom det ikke finnes noen generell oppfatning av hvordan lyden i språket skal staves, så finnes det helt naturlig mange varianter. Listen nedenfor viser bare en variant av dialekter og er derfor absolutt ikke heldekkende.

Romani Svenska Norsk
Beckna/bekna Sälja Selge
Bengalo Idiot Gal
Buro Bonde (icke resande) Bonde (ikke tater/romani)
Dabba Slå Slå
Devel Gud Gud
Dero/diro Du Du
Ding Tok
Dinglare Resande Tater/romani
Drom Väg Vei
Gola/Gåla Skrika Rope
Hak Ställe/hus Hus
Hispa Hus Hus
Honkar Är Er
Ja
Jiddra/Jida Leva/föra oväsen Leve
Jycke/Jucklo Hund Hund
Lack Elak, arg, ond
Latjo Roligt, trevligt, god, gott, bra Godt
Latjo divus God dag, hej God dag
Latjo drom God tur, trevlig resa God reise
Lattja Hitta, hitta på
Lover/Loviar Pengar Penger
Manus Folk Folk
Miro/Mero Jag Meg
Nasja/Narsjo Springa/sticka iväg från Stikke av/fly
Nina/Ninna Nu
Rackla/rakra Prata Snakke
Tavring Resande Tater/romani/reisende
Tjack Handelsvara Ting å selge
Tjavo/čavo Pojke Gutt
Tjej/cej Flicka Jente
Tji Inte, inget, nej
Tjinna Köpa Kjøpe
Tjuring Kniv Kniv
Vorsus/Vorsnus Vi Vi
Vischa/Virsja Landsbygd Byggda