Starka resandekvinnor

Den 25 april föreläser Britt-Inger Lundqvist på Bohusläns museum i Uddevalla under rubriken Resandefolkets kvinnor – stolta och starka. Britt-Inger är själv av resandefolket och har i sina studier i etnologi valt att skildra sitt folk. I föreläsningen ges en bild av kvinnornas position i resandekulturen.

Britt-Inger har skrivit två akademiska uppsatser i etnologi som handlar om resandefolket.