Statsekretæren Raimo Valle går av

Raimo Valle som har vært statsekretær for same og minoritetssaker i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet siden 2007, fikk i stasråd “avskjed i nåde”. Minister Rigmor Aaserud ønsket seg en fornyelse i det politiske arbeidet. Men samtidig berømmet hun Valle for den store innsatsen han har gjort for minoritetene.

Det kan stilles et stort spørsmål ved ministerens begrunnelse for avskjeden. Fornyelse er ikke et mål i seg selv, hvis det arbeidet som gjøres er godt og framtidsrettet. Grunnen er nok heller at Raimo Valle var en for god talsmann spesielt for samiske saker, men også for de nasjonale minoritetene. Valle nøt stor respekt blant taterne/romanifolket, og hans klare tale bl.a. under minnemarkeringene på Ris kirke hvert år 7. juni er til etterfølgelse for den nye statssekretæren.

Men det er heller ingen hemmelighet at Raimo Valle ønsket å fortsette som statssekretær for et fagfelt som han brenner for. Særlig har rettighetssaker vært et av hans spesialfelt. Spørsmålet er da om ikke statssekretæren har blitt for sterk for stasråden. Derfor er begrunnelsen for avskjeden dessto mer underlig:
“Det er ingen annen, tror jeg, gjennom tidene som har vært i politisk ledelse med ansvar for det samiske feltet så lenge som Raimo har vært. Han har påvirket feltet på en veldig positiv måte, lagt mye av premissene for den samepolitikken som regjeringen har i dag også er det slik at han er en av de statssekretærene som har vært med aller lengst og det er behov med jevne mellomrom å fornye mannskapene våre. Derfor er det naturlig at vi har en avløsning også på Raimo, etter fem år”. Uttaler Aasrud til NRK Sápmi.

Sametingspresident Egil Olli uttaler at det er beklagelig at Valle slutter som statssekretær.
“Jeg mener at han har gjort en veldig bra jobb. Han har hatt veldig god kunnskap om det samiske. Før han begynte som statssekretær var han i Troms fylkeskommune, hvor han hadde ansvar for samiske saker. Det er klart at med den kunnskapen har det vært bra å ha ham i det embetet” uttaler Olli.

Ny statsekretær er Ragnhild Vassvik Kalstad. 7. september kom det pressemelding fra departementet om at Ragnhild Vassvik Kalstad er utnevnt som ny statsekretær for same og minoritetessaker: “Jeg ser frem til å sette i gang med jobben, og jeg vil gjerne være en samtalepartner for alle gruppene jeg nå har et ansvar for. Som statssekretær ønsker jeg å være med på å finne de gode løsningene i forholdet mellom samer, de nasjonale minoritetene i Norge og storsamfunnet”, sier Ragnhild Vassvik Kalstad.

Vi ønsker Ragnhild Vassvik Kalstad velkommen som statssekretær og vi gleder oss til å høre hennes syn på de ulik spørsmålene i det minoritetspolitiske saksfeltet.

I tillegg til samer og nasjonale minoriteter, skal Ragnhild Vassvik Kalstad ha ansvar for fylkesmennene, personvern og Statsbygg. Ragnhild Vassvik Kalstad kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Senter for samisk helseforsking ved Universitetet i Tromsø.