Stipend for språkopgave

Språkrådet i Norge skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om romani eller et annet av de nasjonale minoritetsspråkene som kvensk eller romanes. Stipendet er på 20 000 kroner.

Språkrådet er særlig interessert i oppgaver som dokumenterer ordforråd, eller annen dokumentasjon av språket. Mastergradsoppgaver vil bli prioritert men også bacheloroppgaver eller andre faglige prosjekt som dokumenterer kvensk, romani eller romanes kan få støtten.

Det skal søkes om stipendet senest 15. september 2016. Informasjon om stipendet for minoritetetspråkene finnes her og om  Språkrådets stipender generellt finnes her.