Stor glädje

Efter en lång och nervös dag blev det en positiv avslutning på den samma när Bo Hamrå på kansliet för Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete ringde upp. Hans besked var det allra bästa – att styrkommittén för programmet idag beslutat att stödja Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet under tre års tid. Vi i projektledningen är glada, tacksamma och mycket stolta. Här hittar ni pressmeddelandet som Interreg skickade ut efter beslutet.

Nu kommer vi att på allvar inleda vårt arbete med att dokumentera resandefolkets kulturminnen i gränsregionen – även om vi kanske får avvakta något mindre kylslaget och snötyngt väder innan vi gör det i praktiken. Den första vinteruppgiften blir att förbereda upphandlingen av den databas som ska ligga till grund för nätportalen Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet.

När vårt första glädjerus har givit med sig ska vi också på allvar sätta oss in i hur EU-byråkratin fungerar så att vi kan redovisa vårt arbete på sådant sätt att de pengar som vi idag tilldelats också verkligen kommer att betalas ut till oss.

/Bodil

2 comments

  1. Tack Bennie!
    Vi hoppas att vi ska kunna göra något riktigt bra av det här som kommer många, resande och buror till godo.
    /Bodil

Comments are closed.