Stor takk til en entusiast

 

Bodil Andersson overrekker gave til Kari på avslutningsselskapet 30. november. Foto: Svein Norheim

Rett før jul gikk Kari Norheim av med pensjon fra Halden historiske Samlinger etter mer enn 40 års som ansatt. Når vi finner det betimelig å skrive noen ord om dette her, skyldes det at Kari var dypt engasjert i vårt taterprosjekt – det som nå heter Det skandinaviske reisendekartet. Det var Kari som i sin tid kom med forslaget å starte opp prosjektet allerede i 2007, og som førte til at vi engasjerte Bodil Andersson til et forprosjekt.

Det stoppet ikke med dette. Penger ble skaffet ikke minst fra Romanifolket/taternes kulturfond, og Halden historiske Samlinger drev prosjektet for egen maskin i to og et halvt år. Og så kom Bohusläns museum inn som samarbeidspart – og Interreg! Kari har hele tida arbeidet i prosjektet og det var helt naturlig at hun ble medlem av referansegruppa i prosjektet. Selv om pensjonisttilværelsen har kommet vil hun fortsatt følge med i arbeidet og delta på fellessamlinger.