Stort skoleopplegg ovenfor nasjonale minoriteter

Skoleopplegget fra NAFO begynner helt med reisen fra India.

Nå vil det bli lettere for norske lærere å drive undervisning om de nasjonale minoritetene, for eksempel romanifolket/taterne.  NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, har laget et undervisningsopplegg som går ut fra læreplanen og er lagd sånn at det fungerer i barnehagen og skolen. I opplegget finnes tekster, bilder og filmer som forteller om minoritetene. Det finnes eksempler på hvordan klassen kan spise mat fra minoritetene eller lage en lysestake. Et tema er spesiellt om romanifolket/taterne. Det er faktisk mulig å få løst et kryssord på romani!

Opplegget har sinn grunn i kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet sier at elevene skal lære om  »Det integrerte menneske – å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag – og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar.» Barna skal ut av Kunnskapsløftet dessuten  få «…medvit om korleis vår tid og vår kvardag er bestemt av tidlegare generasjonars val – og om dei føringar vi legg for kommande generasjonar».

Hele opplegget, delen som er rettet til lærerne, kan lastes ned her.  Hele opplegget finnes her.

Published
Categorized as Folket