Støtte fra RT-fondet

Reisendekartet – fortellingen er blitt invilget støtte fra Romanifolket/taternes kulturfond.

I disse dager gledes Reisendekartet ovenfor positive beskjeder fra Romanifolket-taternes kulturfond. I siste tildelingsrunde ble det innvilget støtte til det nye prosjektet Reisendekartet – fortellingen.

Prosjektet har 300 000 kroner fordelt over tre år til rådighet fra fondet når det er tid å starte den nye jobben. Arbeidsgruppen og søkeren Østfoldmuseene sender en stor takk til styret for RT-fondet. Vi skal gjøre det beste vi kan for å bruke midlene på en riktig god måte.