Styrgruppen avslutar

Idag möts Reisendekartets styrgrupp i Halden för sitt avslutande möte. Det känns lite högtidligt men inte sorgligt: vi har ju redan klartecken om att vi kan fortsätta att arbeta vidare tillsammans.

Under dagens möte kommer vi att utvärdera de år vi hittills arbetat tillsammans. Vi kommer också inleda planläggningen av etapp 2 för Resandekartan.

Efter det ordinarie mötet ger några av oss ut på tur med en specialgäst. Vad som händer då kommer vi att återkomma till.