Styrkommittén, Interreg

Title: Styrkommittén, Interreg
Location: Stockholm
Description: Styrkommittén – de beslutande hos Interreg – avgör vårt framtida ekonomiska framtid – genom att avstyrka eller bevilja oss finansiering från Interreg Ett gränslös samarbete. www.interreg-sverige-norge.com.
Date: 2010-12-14