Bidrag från RT-fondet

Vi har glädjen att konstatera att vi tilldelats medel från Romanifolket-taternes kulturfond för det tredje projektåret om resandekulturen för Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Vi fick inte hela summan vi sökt om men det var många som ville ta del av de pengar den norska staten avsatt för att gynna utvecklingen av taterne/romanifolkets kultur. Till…

läs mer