Skriv dina sökord här » Warning: Declaration of PLL_Walker_List::walk($elements, $args = Array) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/plugins/polylang/include/walker-list.php on line 62
  • Svenska
  • Norsk Bokmål

Resandekartan

Databas kräver noggrannhet

En viktig del i Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet är att samla alla uppgifter vi får om platser med anknytning till resandefolket på ett och samma ställe. För att göra det ska vi utarbeta en databas. Just nu ägnar vi mycket tid (mer än vi hade planerat) åt att tänka ut hur denna databas ska…

läs mer

Krämarstaden nästa

Den så kallade Krämarstaden utanför Finnerödja, söder om Laxå i Örebro län, är en välkänd fast boplats för resande. Den är också känd för att de familjer som bodde där till sist drevs därifrån. På senare år har de fastboende i Finnerödja allt mer börjat prata om vad som hände vid Krämarstaden. Enskilda personer har…

läs mer

Vägar till oss

Vi vill ju att så många som möjligt ska hitta hit till vår blogg så att vi kan berätta om varför resandefolkets kultur hör till det gemensamma skandinaviska kulturminnet. Två vägar hit går via våra projektägare. På Östfoldmuseenes startsida ligger en text som kort berättar om projektet. Bilden och texten direktlänkar sedan hit. När du…

läs mer

Spegling av projektet

É Romani Glinda, den romska spegeln, är en fristående romsk tidskrift som ges ut i Sverige. I sina artiklar rapporterar man om vad som händer i den romska världen, så väl inom som utom landet. I innehållet finns också artiklar om resande. Bland annat bevakade  redaktionen ett år utgrävningarna av resandeboplatsen Snarsmon. Det gav fina…

läs mer

Myndighetsnyhet

Östfold fylkeskommune uppmärksammade kort efter att beslutet fattats att Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet tilldelats pengar från Interreg Et grenselöst samarbeid. Särskilt glädjande är formuleringen att Prosjektet skal gjöre 500 års ”vandrehistorie” i grensetraktene tilgjenglig for deg och meg. Det är ju just det vi vill. Att det har gått fram känns hoppingivande för framtiden….

läs mer

Vill inte förväxlas

Tidningen Flamman har uppmärksammat att vår samarbetspartner Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen kommit in med remissvar på det slutbetänkande Romers rätt – en strategi för romer i Sverige Delegationen för romska frågor kom med i somras. Det Flamman främst lyfter fram är formuleringarna om de vanliga förväxlingarna mellan resande och romer. Tidningen konstaterar också att…

läs mer

Positiv anda

Längst till vänster Gunn-Mona Ekornes, museumsdirektör vid Östfoldmuseene, som var dagens mötesordförande. Vid sidan av henne, med ansiktet mot kameran Kristina Lindholm följd av Lars Brekke, projektets ekonomiansvarige vid Östfoldmuseene, Björn Godin Nicholaysen, LOR, Richard Magito Bruun, KFRG. Med ryggen mot kameran projektledare Bodil Andersson samt Hans Kindgren, museichef vid Bohusläns museum. Foto: Svein Norheim…

läs mer

Styrgruppen fattar de strategiska besluten

Imorgon onsdag möts styrgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. Förra gången, som också var första gången, vi möttes var i slutet av oktober i samband med att vi arrangerade vår första nätverksträff. Den gången hölls mötet i Ed i Dalsland, Sverige. Nu ska vi till Halden i norska Östfold där vi utnyttjar vackra Fredrikshalds…

läs mer

Samlar resandemusik

Vi nämnde i samband med höstens nätverksträff kort att Svenskt visarkiv driver ett projekt om resandemusik. Detta projekt har liksom oss en blogg. Där berättar man hur detta arbete fortskrider samt ger en ordentlig beskrivning av vad det går ut på. Besök sidan och lär mer! Under våren släpper man boken Resandefolkets Visor. Detta ser…

läs mer

Planering inför 2011

Projektledningen för Den skandinaviska resandekarten/Det skandinaviske reisendekartet har inlett det nya året med en intensiv planeringsdag. Projektledningen utgös av Kristina Lindholm, Bohusläns museum, Svein Norheim, Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger samt projektledaren Bodil Andersson, som också är anställd vid  Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Vi kunde konstatera att vi står inför ett hektiskt år. Nästa…

läs mer