Kartan och verkligheten

Det är inte alltid kartan och verkligheten stämmer överens. Så var det bland annat vid det besök vi nyligen gjorde vid något som enligt kartan heter Tattarekasen. Genom svenska Lantmäteriets hemsida är det möjligt att söka på ortnamn. Det är en av de vägar vi fått en indikation om platsen vid namn Tattarekasen i Lysekils…

läs mer

Påminnelse!

Kommande helg är full av arrangemang. På lördag 7 maj är det inte bara minnesmarkering vid Ris kirke i Oslo som lockar den som är intresserad av resandefolkets historia. Det är också den dag då Svenska historikermötet 2011 avslutas i Göteborg. Som vi tidigare berättat innehåller lördagen vid Göteborgs universitet en session som berör resandekulturen….

läs mer

Taterfolkets dag

Den sjunde maj, detta år en lördag, äger den årliga minnesmarkeringen rum vid ”Skammens stein” vid Ris kirke i Oslo. Syftet med dagen är att uppmärksamma myndigheternas övergrepp mot taterne som folkgrupp. Dagen är också en mötesplats och en manifestation för styrkan i folkgruppen. Taternes landsforening har bjudit in talare deltar under manifestationen vid den…

läs mer

Dagar vid Låret

Under förra veckan lades fokus på Låret när Kristina Lindholm och Pia Claesson var vid Låret/Skojarberget på Bohusläns museums uppdrag. Under flera dagars arbete gick dessa båda erfarna inventerare genom hela det område där vi vet att ett stort antal resande bodde både fast och under kortare tider under 1800-talet och den första delen av…

läs mer