Ny avhandling om ”tattarfrågan”

Doktorsavhandlingen ”Exkludering, assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i svensk politik 1880-1955″ av Martin Ericsson är nu färdig. Avhandlingen är gjord vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Den undersöker hur ”tattarfrågan” skapades och vad den ledde till. I sammanfattningen om avhandlingen skrivs bland annat detta: Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som…

läs mer