Tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter. Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Nå er det mulig å søke driftstøtte for nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjektstøtte. Søknadene skal sendes innen 15. november. Departementet har lagd en nettside egnet hvordan…

läs mer