Statsekretæren Raimo Valle går av

Raimo Valle som har vært statsekretær for same og minoritetssaker i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet siden 2007, fikk i stasråd ”avskjed i nåde”. Minister Rigmor Aaserud ønsket seg en fornyelse i det politiske arbeidet. Men samtidig berømmet hun Valle for den store innsatsen han har gjort for minoritetene.

läs mer

Møte med utvalg

Tirsdag 28. august kl 17-20 på Litteraturhuset i Oslo holder Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne et informasjonesmøte der de skal orientere og gjøre rede for arbeidet med å få en samlet vurdering av statens politikk overfor romanifolket/taterne. Undersøkelsen skal ta for seg perioden 1880 og fram til i dag. Utvalget skal levere sin…

läs mer

Fante-Anne – en norsk filmhistorie

Filmen Fante-Anne, etter Kristofer Jansons bondefortelling fra 1868, ble laget i 1920 av regissøren Rasmus Breistein som er en av norsk films store pionerer, og Fante-Anne regnes som en filmatisk milepel norsk filmhistorie.  Det sies at filmen satte en ny profesjonell standard for produksjon, både foran og bak kamera.

läs mer

Romfolket og den norske folkesjela

De siste dagene har bragt med seg et stygt gufs fra tidligere tider. Igjen viser nordmenn sitt «sanne jeg» der man viser fram sine holdninger og forakt for en utsatt folkegruppe.  Få folkegrupper har blitt gjenstand for slik forfølgelsen som romfolket. Nazistenes myrderier og forfølgelse under andre verdenskrig savner sidestykke. Forholdene i dag er fortsatt…

läs mer

Taterne aktive på Glomdalsmuseet

Søndag 24. juni var et stort antall tatere samlet på Glomdalsmuseet i Elverum. Allerede torsdag og fredag ble Elverum Camping inntatt og St. Hansaften var det stort bål og stor stemning.

läs mer

Taterarbeid i Festningsmuseene

Som et ekstra tilbud til alle barn – og voksne – har Festningsmuseene på Fredrikstens festning et par sommeruker en aktivitet med å lage tradisjonelt taterarbeid. Dette er en del av Østfoldmuseenes satsning: Barnas museumsstafett. Du kan lære å lage redskaper av ståltråd sammen med Mariann Grønnerud. Mariann er av taterslekt og vil gjerne lære…

läs mer

Nordisk Gästabud

På arrangementet Nordisk Gästabud i Bullaregården i Bullaren i nordre Bohuslen førstkommende søndag 25. mars kl. 1600 presenteres det et faglig innslag ved Svein Norheim; Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger prosjektet Det skandinaviske reisendekartet med en beretning om Reisendefolket /taterne i grenselandet mellom Norge og Sverige. Nordisk Gästabud arrangerers på denne tida hvert år i anledning Nordens…

läs mer

Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie

På Dagsnytt 18 på NRK i dag 16. desember 2011 fikk vi se og høre et innslag med Hadi Lile som nylig har avlagt sin doktorgradsavhandling og disputert over temaet: Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie.  Når dette trekkes fram er det fordi det er klare paralleller til taternes historie – fornorskningspolitikk, assimileringspolitikk og…

läs mer

Informasjonsmøte med granskingsutvalget

Onsdag 2. november holdt granskingsutvalget et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet på Elverum og Det skandinaviske reisendekartet var til stede. Et 50-talls personer deltok på dette viktige møtet. Møtet ble ledet av rådgiverne Mari Møystad og Karin Næss. Mari Møystad holdt en engasjert innledning der hun gjennomgikk bakgrunn og begrunnelser for utvalgets arbeid. Vi presenterer deler av…

läs mer