Svensk dokumentär i norsk TV

I september 2009 deltog musikern Ralf Novak Rosengren vid ett seminarium om tomanifolket/taternes musik i Fredrikshalds Teater, Halden. Foto: Bodil Andersson

En dokumentär om musikern Ralf Novak Rosengren, svensk resande som arbetar aktivt med den insamling av resandefolkets musik som görs i samarbete med Svenskt visarkiv, har under vintern sänts i NRK 2. En planerad sändning av denna intressanta film återstår: torsdag 10 mars klockan 15:00.

Den intressanta dokumentären som berättar om resandefolkets musik och arbetet att dokumentera den har flera gånger visats i svensk TV. Namnet på den är Romanifolkets visa. I norsk översättning har detta av någon anledning blivit Romfolkets viseskatt.

Jag har mejlat till NRK och påpekat att de med denna titel har placerat in såväl den person man följer som resandekulturens kulturtradition hos en annan minoritetsgrupp. Romfolket/sigöynerne och romanifolket/taterne är ju två olika grupper och det är den senare traditionen Ralf kommer från och arbetar med i sitt arbete att dokumentera vistraditionen. I “första instans” konstaterade man i sitt svar att ett fel begåtts och att man skickar frågan vidare till programredaktionen. Nu återstår att se om det hela åtgärdas.

När norska filmen Blog og aere sändes i Sverige under titeln Big John gjordes något liknande när det gällde översättningen. Tater blev tattare. Här fick jag kontakt med översättaren och vi förde sedan ett intressant samtal om vem som bestämmer vad vi ska kalla varandra.

/Bodil