Åtal för “jävla tattare”

En polis i västra Sverige åtalas enligt flera medier för att genom förolämpning ha åsidosatt sina plikter som polis. Detta sedan han i samband med ett ingripande i våras ska ha sagt Ligg ner din jävla tattare samt kallat personen för knarkare.

Tattarkullen bevaras

Kommunstyrelsen i Varberg har beslutat att kvarteret Tattarkullen i staden ska behålla sitt namn. Man presenterar beslutet med orden Denna typ av namn ingår i kulturarvet och man ska ha ytterst starka skäl att utplåna ett namn med hänvisning till nutida värderingar. Namnet Tattarkullen har hittats på en storskifteskarta från 1807. I ett dokument presenterar… Continue reading Tattarkullen bevaras

Möt resandefolket! på rätt plats

Utställningen Möt resandefolket! ligger på rätt ställe när den finns på Bohusläns museum. Det sa finska historiedocenten Panu Pulma i en intervju i Länsi-Routsi Sisuradio, P4 Radio Västs finska sändning, den 2 maj. Han drar den slutsatsen utifrån att han menar att södra och västra Sverige tillsammans med södra Norge utgör ett område där resande,… Continue reading Möt resandefolket! på rätt plats

Platsnamn och källkritik

Debatten om namnet på kvarteret Tattarkullen i Varberg har inte avklingat. Den har istället fått efterföljare på olika håll i Sverige. Aftonbladet tar upp diskussionen och sätter den i relation till andra platsnamn som kan uppfattas negativt. Radio Hallands Puls gjorde tidigare i veckan ett inslag i ämnet genom intervjuer med Rose-Marie Wallengren från Kulturgruppen… Continue reading Platsnamn och källkritik

“Tattarkullen kulturhistoria”

Är kvartersnamnet Tattarkullen ett uttryck för rasism eller är det en del av vår kulturhistoria. Åsikterna går isär sedan några personer framfört till Varbergs kommun att de känner sig kränkta av att ett område i staden går under namnet Tattarkullen. Andra menar att namnet absolut ska bevaras då det är en del av den gemensamma… Continue reading “Tattarkullen kulturhistoria”

Mycket radio med anledning av bok

Efter att Bo Hazell kommit med en ny upplaga av sin bok Resandefolket – Från tattare till traveller har det i Sverige sänts en del radio om boken och om resandefolket. Det började med ett inslag i Vetenskapsradion Språket.

Tattare eller tavringar på SR

Sveriges radion SR Minnen har nyligen lagt ut ett klipp som innehåller några intervjuer med resande från 1953. De ligger under rubriken Intervjuer med resandefolk. Tattare eller tavring. Omhändertagande av barn. Handel och vandel. Sverige och Norge. Tro och misstro. Detta är ämnen som tas upp i det drygt 20 minuter långa inslaget där flera… Continue reading Tattare eller tavringar på SR

Rapport i Bohusläningen

Tidningen Bohusläningens reporter besökte det seminarium vi arrangerade i förra veckan. I artikeln tas de frågor vi diskuterades under dagen upp. Sådant som jämförelser med andra migrerande (resande) grupper nämns. Dessutom diskussionen om att resandefolket i Sverige placerats in i den romska minoritetsgruppen medan den norska staten valde att låta romanifolket/taterne vara en grupp och… Continue reading Rapport i Bohusläningen

Skyltat i “Fantebyen”

Över 30 personer, så vitt jag kunde bedöma främst “bygdefolk”, samlades på söndagseftermiddagen vid den så kallade Fantebyen i Marker kommune i nordöstra Östfold. Där arrangerade Marker Historielag tillsammans med Östfold historielag en vandring genom området. För dagen avtäcktes också informationsskyltar vid sju av de totalt 14 husmannsplasser som ingår i det som lokalt kallas… Continue reading Skyltat i “Fantebyen”