Tillfällighetsfynd II

Vid ett besök hos lokaltidningen kom jag att få en liten skrift i min hand. “Torpruiner i Åmåls kommun” var titeln på en inventering som nu är runt 25 år gammal. Materialet i häftet bygger på en inventering utförd av Dalslands Skogskarlars klubb och avdelningen Åmålskarlarna under åren 1974-1984. Torp (husmannsplass) nummer 175 i Ånimskog… Continue reading Tillfällighetsfynd II

“Tattarstaden” på ett litet hörn

Regionaltidningen Bohusläningen gör med jämna mellanrum kuriösa nedslag i landskapet. Nu har man kommit till Vassbotten, den officiella svensknorska gränspassage som ligger närmast resandeboplatsen Snarsmon. I beskrivningen av vad som sker vid Vassbotten får vi också en rekommendation att göra ett besök vid Snarsmon. Eller Tattarstaden som man väljer att skriva i tidningen. Artikeln finner… Continue reading “Tattarstaden” på ett litet hörn

Påminnelse!

Kommande helg är full av arrangemang. På lördag 7 maj är det inte bara minnesmarkering vid Ris kirke i Oslo som lockar den som är intresserad av resandefolkets historia. Det är också den dag då Svenska historikermötet 2011 avslutas i Göteborg. Som vi tidigare berättat innehåller lördagen vid Göteborgs universitet en session som berör resandekulturen.… Continue reading Påminnelse!

Dagar vid Låret

Under förra veckan lades fokus på Låret när Kristina Lindholm och Pia Claesson var vid Låret/Skojarberget på Bohusläns museums uppdrag. Under flera dagars arbete gick dessa båda erfarna inventerare genom hela det område där vi vet att ett stort antal resande bodde både fast och under kortare tider under 1800-talet och den första delen av… Continue reading Dagar vid Låret

Musiktips

Från en av våra användare fick vi ett spännande musiktips som vi gärna för vidare. Det är att på Youtube lyssna till violinisten Reine Steen som spelar Rackarepolska. Denna låt är efter den resande Lorens Bolin. Tack för tipset Kerstin och jag önskar alla våra besökare god lyssning. Rackare är en av alla de benämningar… Continue reading Musiktips

Vad passar bättre en solig aprilsöndag?

Med våren har önskan att äntligen få komma ut och inventera vuxit sig allt starkare. Denna soliga aprilsöndag blev ett ypperligt tillfälle att äntligen besöka en vägsträckning i norra Dalsland som ska ha kallats Skojarevägen. Vi finner källorna till platser som anknyter till resandefolket på många platser. Ett ställe är det svenska Ortnamnsregistret under Institutet… Continue reading Vad passar bättre en solig aprilsöndag?

“Jag är en stolt tattare”

Det är dags att fler berättar vilka de är. Det tycker Rose-Marie Wallengren som i en artikel i Borås tidning idag säger “Jag är en stolt tattare”. Rose-Marie är aktiv i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, KFRG, och därigenom medlem i Den skandinaviska resandekartans referensgrupp. I artikeln berättar Rose-Marie lite om resandefolkets historia i Sverige… Continue reading “Jag är en stolt tattare”

Historikermöte med lite resandeforskning

I maj är det dags för Det svenska historikermötet 2011. Det arrangeras av Göteborgs universitet. Avsikten med mötet är presentera och diskutera pågående forskning vid svenska kultur- och utbildningsinstitutioner. Temat är Historia i Sverige – fångad i nationen? I detta finns också plats för forskning om resandefolket/romanifolket/taterne. I det preliminära programmet framgår att en session… Continue reading Historikermöte med lite resandeforskning

Kaaleromernas historia i Finland

I Finland har ett stort projekt inletts för att skriva kaaleromernas historia. Namnet på arbetet är Kaaleromernas historia i Finland. Planen är att resultatet av studien ska presenteras i en bok 2013. Man planerar ett verk på 400 sidor. I forskningen är det inte alltid självklart att den arbetet närmast berör ska ha möjlighet att… Continue reading Kaaleromernas historia i Finland

Språkkonferens om romani

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen anser att språket är en viktig del för den folkgruppens identitet. Bland annat samarbetar men med Språkrådet som av den svenska regeringens uppdrag att arbeta med minoritetsspråken. Under förra hösten samlade KFRG till konferens för att diskutera svensk romani utifrån dessa punkter: a) några centrala språkutvecklingsprinciper; b) en praktiskt tillämpbar… Continue reading Språkkonferens om romani