Ny leder for granskingutvalg

Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, blir ny leder for  utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Tidligere leder Asbjørn Eide gikk av i desember etter intern kritikk.

läs mer

Statsekretæren Raimo Valle går av

Raimo Valle som har vært statsekretær for same og minoritetssaker i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet siden 2007, fikk i stasråd ”avskjed i nåde”. Minister Rigmor Aaserud ønsket seg en fornyelse i det politiske arbeidet. Men samtidig berømmet hun Valle for den store innsatsen han har gjort for minoritetene.

läs mer