Spegling av projektet

É Romani Glinda, den romska spegeln, är en fristående romsk tidskrift som ges ut i Sverige. I sina artiklar rapporterar man om vad som händer i den romska världen, så väl inom som utom landet. I innehållet finns också artiklar om resande. Bland annat bevakade  redaktionen ett år utgrävningarna av resandeboplatsen Snarsmon. Det gav fina… Continue reading Spegling av projektet

Positiv anda

Längst till vänster Gunn-Mona Ekornes, museumsdirektör vid Östfoldmuseene, som var dagens mötesordförande. Vid sidan av henne, med ansiktet mot kameran Kristina Lindholm följd av Lars Brekke, projektets ekonomiansvarige vid Östfoldmuseene, Björn Godin Nicholaysen, LOR, Richard Magito Bruun, KFRG. Med ryggen mot kameran projektledare Bodil Andersson samt Hans Kindgren, museichef vid Bohusläns museum. Foto: Svein Norheim… Continue reading Positiv anda

Planering inför 2011

Projektledningen för Den skandinaviska resandekarten/Det skandinaviske reisendekartet har inlett det nya året med en intensiv planeringsdag. Projektledningen utgös av Kristina Lindholm, Bohusläns museum, Svein Norheim, Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger samt projektledaren Bodil Andersson, som också är anställd vid  Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Vi kunde konstatera att vi står inför ett hektiskt år. Nästa… Continue reading Planering inför 2011

Till Amerika

När vi arbetade med resandeboplatsen Snarsmon (sök på Snarsmon) ägnade vi många tankar och fick många frågor kring var de människor som bodde i byn vid gränsen tog vägen. Våra slutsatser har varit att en del flyttade till Norge, några till Göteborgsområdet samt att en del gjorde som så många andra i dessa trakter i… Continue reading Till Amerika

Film från nätverksträff

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen sitter inte bara i referens- och styrgruppen för Den skandinaviska resandekartan. De arbetar också mycket med sin hemsida. På startsidan ligger just nu en film från nätverksträffen och temadagen i Ed där föreningen var väl representerad. Undertexten till filminslaget är “Resandefolk vandrar i sina förfäders spår i Dals-Ed” och det… Continue reading Film från nätverksträff

En helsida!

Inte nog med att fler än vi trott tog del av nätverksträffens andra dag – temadagen Ett dolt kulturarv i Ed i lördags. Lokaltidningen Dalslänningen kom också och var med oss en god stund. Idag resulterade det i reportage i tidningen. Det blev till och med en helsida som kan läsas i artikelarkivet under rubriken… Continue reading En helsida!

Utställningar

I museivärlden gillar vi ju utställningar. I samband med nätverksträff och temadag öppnades två utställningar i Dals-Eds bibliotek. Både kommer att finnas på plats i några veckor. Passa på att besöka dem. “Jag har resande i mitt hjärta” har producerats av avdelningen Utställningen kommer, som ingår i samma organisation som Bohusläns museum, nämligen Västarvet. Vi… Continue reading Utställningar

Nätverksträff

Title: Nätverksträff Location: Hotell Carl XII samt Kyrkans hus och Biblioteket, Ed, Sverige Description: Resandekultur i lokalt och skandinaviskt perspektiv – tema kulturminnen. Föredrag, exkursioner, utställningar. Vi försöker lägga grunden till ett skandinaviskt nätverk. Arrangörer Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum med stöd från bla RT-fondet och Letterstedtska föreningen. Start Date: 2010-10-29 Start Time: 13:00… Continue reading Nätverksträff

Programmet är klart

Nu är programmet för nätverksträffen “Resandekultur i lokalt och Skandinaviskt perspektiv” i Ed i Sverige den 29-30 oktober i princip klart. Denna gång väljer vi att ha resandefolkets kulturminnen som tema. Det blir föredrag om inventeringar av platser med anknytning till resande i både Sverige och Norge. Författaren Bo Hazell berättar om ett kapitel i… Continue reading Programmet är klart