Nekas grundläggande mänskliga rättigheter

Resande och romer nekas grundläggande mänskliga rättigheter. Detta kom EU:s dåvarande kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, fram till i rapporten Human rights of Roma and Travellers in Europe som publicerades under våren.

Forskade kroppar

I rasbiologins tidevarv ville forskarna studera kroppar av döda människor. Samlingar som grundlades av ett forskningsintresse för att förstå hur folkvandringarna hade sett ut historiskt, bytte efter hand inriktning mot rasbiologi. Samlingarna finns än idag i svenska universitets och och museers samlingar. Kranier och hela skelett från människor från hela jorden men främst från Sverige… Continue reading Forskade kroppar

“Stolta och starka”

Stolta och starka med underrubriken Resandefolket är titeln på en C-uppsats i etnologi som tidigare i vår lades fram vid Högskolan på Gotland och Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Denna uppsats har ett syfte att ta reda på hur det är att vara av resandefolket och att studera kulturen idag och i äldre tid. Ett… Continue reading “Stolta och starka”

Fullt!

Sista anmälningsdag till seminariet Familjen i fokus som Den skandinaviska resandekartan  håller i Uddevalla 23-24 mars har passerats. Nu kan vi också konstatera att det är fullt i lokalerna. Vi är mycket glada över det stora intresset. Eftersom det också är en del eftersläntare som hört av sig och vill komma undersöker vi nu om… Continue reading Fullt!

Forskningsperspektiv på Voksenåsen

Svag disciplin eller stort engagemang? Tidsschemat höll inte alls på Voksenåsen utanför Oslo när en samling forskare från Sverige och Norge igår samlades för att tala om befintlig och önskad samlad forskning över riksgränsen.

Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie

På Dagsnytt 18 på NRK i dag 16. desember 2011 fikk vi se og høre et innslag med Hadi Lile som nylig har avlagt sin doktorgradsavhandling og disputert over temaet: Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie.  Når dette trekkes fram er det fordi det er klare paralleller til taternes historie – fornorskningspolitikk, assimileringspolitikk og… Continue reading Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie

Skelett i arkiven

Runt om på museer och arkiv finns kvarlevor efter människor som samlats in av forskare i vetenskapens namn. Bland annat lär det finnas kvarlevor av personer av resandefolket i olika samlingar. Det finns ingen samlas översikt när det gäller dessa hela eller delar  av skelett finns.

Informasjonsmøte med granskingsutvalget

Onsdag 2. november holdt granskingsutvalget et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet på Elverum og Det skandinaviske reisendekartet var til stede. Et 50-talls personer deltok på dette viktige møtet. Møtet ble ledet av rådgiverne Mari Møystad og Karin Næss. Mari Møystad holdt en engasjert innledning der hun gjennomgikk bakgrunn og begrunnelser for utvalgets arbeid. Vi presenterer deler av… Continue reading Informasjonsmøte med granskingsutvalget

Stängda dörrar

Den finske historikern Panu Pulma har skrivit boken Suljetut ovet Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Boken handlar främst om romer men undertiteln talar om att den handlar om nordisk politik gentemot romer från 1500-talet fram till EU-eran. Det gör att också politiken gentemot resandefolket/romanifolket/taterne behandlas. I boken görs en del jämförelser när det gäller förhållandena i… Continue reading Stängda dörrar

Media inviterat

Nu har information om nästa veckas seminarium, Rätten till kulturminnena och historien, som vi håller i vid Tingvall i norra Bohuslän den 6 oktober, gått ut till svenska och norska medier. Vi hoppas att deras intresse för programmet ska vara lika stort som det varit från alla som har anmält sig. Vi har både skickat… Continue reading Media inviterat