Anmälningarna rullar in

Anmälningarna till Den skandinaviska resandekartans andra seminarium med titeln Rätten till kulturminnena och historien den 6 oktober kommer in i jämn takt. Nu är det bara en vecka kvar till dess att anmälningstiden går ut – så skynda att anmäla dig om du inte gjort det redan. Program och information om anmälan ligger här. På… Continue reading Anmälningarna rullar in

Katri Linna om vitboken

Generaldirektör Katri Linna kommer den 22 september till Göteborg för att berätta om  arbetet med en utredning av samhällets övergrepp mot resande och romer under 1900-talet. Detta arbete ska utmynna i en så kallad vitbok. Katri Linna, tidigare diskrimineringsombudsman, ansvarar för genomförandet. Att beskriva övergrepp mot en kultur: Resandefolket och statens vitbok om resande och… Continue reading Katri Linna om vitboken

Banbrytande forskning

Den kommission som förra veckan bedömde Anne Minkens doktorsavhandling Tatere i Norden för 1850. Socio-ökonomiske og etniske fortolkningsmodeller uttalade sig i sina omdömen mycket uppskattande om det arbete som gjorts. I en artikel på Universitetet i Tromsös hemsida framgår att kommisionen ansåg att Anne Minkens arbete bryter ny mark i taterforskningen. Arbetet blir extra aktuellt… Continue reading Banbrytande forskning

Minn på!

I aften er det sammenkomst om de reisende/taterne i fjellregionen ved Nordösterdalsmuseet i Tynset. Utstillingene vil bli stående hele sommeren. Se mer her. Imorgen onsdag holder Anne Minken prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. På torsdag er det disputas. Alt skjer på Universitetet i Oslo. Se mer her.

Prøveforelesning og disputas for Anne Minken

Forskeren Anne Minken har avsluttet sin forsking over taterne i eldre tid. Hon holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie nestkommende onsdag 25. mai 2011 i seminarrom 205, 2. etg. i Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31, Universitetet i Oslo, klokken 16.15. Emnet er Vilkårene for opprettholdelse av taterne som etnisk gruppe, særlig… Continue reading Prøveforelesning og disputas for Anne Minken