Høring starter

Resultatet av granskingsutvalget sitt arbeid – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag er nå ute til høring. Kømmunal- og moderniseringsdepartementet ønsker særlig synspunkter på utvalgets anbefalinger og hvordan de bør følges opp. Alle kan avgi høringsuttalelse, både organisasjoner, offentlige etater, institusjoner og enkeltpersoner. Nå finnes… Continue reading Høring starter