Ny leder for granskingutvalg

Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, blir ny leder for  utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Tidligere leder Asbjørn Eide gikk av i desember etter intern kritikk.

läs mer

Problem för granskingsutvalget

Det har blivit problem för det granskingsutvalg som norska staten tillsatt för att utreda de övergrepp som romanifolket/taterne har utsatts för. Nyligen valde två av de professorer som ingått i utvalget valt att avsäga sig sina uppdrag. Sedan har också ordföranden, Asbjørn Eide, avgått från sin post. Enligt ABC Nyheter är det intern oenighet och…

läs mer

Informasjons- og dialogmøte

Alle interesserte er invitert  til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Jømnavang lokal, 2416 Jømna ca. 15 km sør for Elverum, torsdag 8. november 2012, fra kl. 17.00-20.00.

läs mer

Utvalgsmøte i Stavanger

Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne avholder informasjons- og dialogmøte ved Kulturbanken Domkirkeplassen 3 i Stavanger onsdag 17. oktober kl. 15.00-20.00. I invitasjonen sies: ”Vi vil gjerne invitere alle interesserte til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Kulturbanken i Stavanger, Domkirkeplassen…

läs mer

Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne

Granskingsutvalgets medlemmer på møtet 28. august 2012 Tirsdag 28. august var det dags for det såkalte Granskningsutvalgets informasjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo. Det skandinaviske reisendekartet var til stede for å få siste nytt i dette viktige arbeidet. Møtet var relativt godt besøk med omkring 50 personer til stede.

läs mer