Høringsmøte i Sarpsborg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går videre med høringsmøter ovenfor NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Neste høringsmøte blir i Sarpsborg i Østfold onsdag 6. April. Møtet tar sted på Inspiria science center, Bjørnstadveien 16 , Grålum i Sarpborg. Møtet begynner klokken 17. På møtet vil departementet orientere om utvalgets… Continue reading Høringsmøte i Sarpsborg