Sammelstedby- “kæltringerne”

Det blir ofta lite komplicerat när vi för ickeresande eller över den svensknorska gränsen talar om romanifolket, taterne, de reisende, resandefolket, tattarna. För att inte tala om när uttryck som dinglare och tavringar. Detta blir inte enklare när vi åkte över vattnet till Jylland och möter ännu fler namn majoritetsbefolkningen satt på folk som rest… Continue reading Sammelstedby- “kæltringerne”

Sömose engagerade

Spännande och intressant är de genomgående kommentarerna efter inledningen av resandekartans jylländska resa. Det var en tidig start och en lång dag. Många diskussioner och mycket information som givit mycket att tänka på. Vi riktar ett stort tack till Trine på Try museum som tagit mycket väl hand om oss och berättat och visat vad… Continue reading Sömose engagerade

Mer i Sarpsborg

I början av sommaren fick vi som vi tidigare berättat flera besök av Sarpsborg Arbeiderblad. Först gjorde reportern ett besök vid Snarsmon. Denna artikel möttes av stort intresse bland tidningens läsare i Sarpsborg. Därför gjordes en uppföljning i form av en artikel om Det skandinaviske reisendekartet. I artikeln nämns några aktuella platser i Östfold samt… Continue reading Mer i Sarpsborg

Söppel

Sensommar- och höstsäsongen för Det skandinaviske reisendekartet/Den skandinaviske resandekartan sätter nu igång. Det kommer att bli en spännande tid. Redan nästa vecka reser vi till Danmark. I oktober arrangerar vi seminarium. Dessutom ska vi naturligtvis ut och inventera platser med anknytning till resande/romanifolk/taterne. Mer information om dessa aktiviteter kommer senare. Först av allt ska mejlkorgen… Continue reading Söppel

Till sjöss i Östfold

Vi har frågat många efter “tatersköyter” i Östfold och det börjar ge resultat. Denna  strålande soliga sommardag bjöd några lokalboende på minnesbilder och båttur för att besöka platser som använts av tatere/romanifolk som rest till sjöss. Vi började praktiskt taget inne i Halden och tog sedan en kort tur söderut på norsk sida av Idefjorden.… Continue reading Till sjöss i Östfold

Utställningsöppningar och taterarbeid

Idag öppnas nya två utställningar i Festningsmuseene på Fredrikstens festning i Halden. Samtidigt inleds två veckor då de barn som besöker museerna genom Barnas museumsstafett får möjlighet att prova på “taterarbeid” trådarbeid eller luffarslöjd, som man säger i Sverige, under ledning av Mariann Grönnerud från Magnor. Halden historiske Samlinger och Mariann erbjöd denna möjlighet redan… Continue reading Utställningsöppningar och taterarbeid

Sarpsborg intresserar sig

Kommande lördag planeras en artikel om Det skandinaviske reisendekartet i Sarpsborg Arbeiderblad. Det är en uppföljning till en lång artikel om Snarsmon och taterne/romanifolket som tidningen publicerade i lördagsbilagan ukepluss för några veckor sedan . Reportern gjorde då ett besök vid Snarsmon och reportaget innehåller flera bilder därifrån. Han gjorde också en intervju med projektets… Continue reading Sarpsborg intresserar sig

Visionära

Onsdagen ägnades åt möte med styr-och referensgrupperna i projektet Den skandinaviska resandekartan. Vi möttes och togs mycket väl emot på Hotell Dalsland, det anrika Mühlbocks hotell, i Ed i Dalsland. Behovet av denna dag uppstod vid förra referensgruppsmötet då åsikterna spretade åt alla håll och arbetet för en stund kändes oöverblickbart. Som en avslutning på… Continue reading Visionära

Tillfällighetsfynd II

Vid ett besök hos lokaltidningen kom jag att få en liten skrift i min hand. “Torpruiner i Åmåls kommun” var titeln på en inventering som nu är runt 25 år gammal. Materialet i häftet bygger på en inventering utförd av Dalslands Skogskarlars klubb och avdelningen Åmålskarlarna under åren 1974-1984. Torp (husmannsplass) nummer 175 i Ånimskog… Continue reading Tillfällighetsfynd II

“Tattarstaden” på ett litet hörn

Regionaltidningen Bohusläningen gör med jämna mellanrum kuriösa nedslag i landskapet. Nu har man kommit till Vassbotten, den officiella svensknorska gränspassage som ligger närmast resandeboplatsen Snarsmon. I beskrivningen av vad som sker vid Vassbotten får vi också en rekommendation att göra ett besök vid Snarsmon. Eller Tattarstaden som man väljer att skriva i tidningen. Artikeln finner… Continue reading “Tattarstaden” på ett litet hörn