Kartan och verkligheten

Det är inte alltid kartan och verkligheten stämmer överens. Så var det bland annat vid det besök vi nyligen gjorde vid något som enligt kartan heter Tattarekasen. Genom svenska Lantmäteriets hemsida är det möjligt att söka på ortnamn. Det är en av de vägar vi fått en indikation om platsen vid namn Tattarekasen i Lysekils… Continue reading Kartan och verkligheten

Taterfolkets dag

Den sjunde maj, detta år en lördag, äger den årliga minnesmarkeringen rum vid “Skammens stein” vid Ris kirke i Oslo. Syftet med dagen är att uppmärksamma myndigheternas övergrepp mot taterne som folkgrupp. Dagen är också en mötesplats och en manifestation för styrkan i folkgruppen. Taternes landsforening har bjudit in talare deltar under manifestationen vid den… Continue reading Taterfolkets dag

Dagar vid Låret

Under förra veckan lades fokus på Låret när Kristina Lindholm och Pia Claesson var vid Låret/Skojarberget på Bohusläns museums uppdrag. Under flera dagars arbete gick dessa båda erfarna inventerare genom hela det område där vi vet att ett stort antal resande bodde både fast och under kortare tider under 1800-talet och den första delen av… Continue reading Dagar vid Låret

Vi inventerar

Så här runt påsk pågår inventeringarna för Den skandinaviska resandekartan för fullt. Vi inledde i Bohuslän och veckan efter helgen är avsatt för arbete i Dals-Eds kommun och då särskilt området Låret, som också kallades Skojarberget av de fastboende. I detta område fanns ett antal hus som flera resandefamiljer bodde i från mitten av 1800-talet… Continue reading Vi inventerar

Vi hjälps åt

Måndagen denna vecka ägnades åt ett trivsamt möte med två äldre personer av resandesläkt. Samtalet handlade om en barndom på landvägen och den hållning man mötts av som “tateronge” i Norge under första halvan av 1900-talet. Vi talade också om att resa i Östfold och om att resa med båt under handelsfärder. Vi talade om… Continue reading Vi hjälps åt

Vad passar bättre en solig aprilsöndag?

Med våren har önskan att äntligen få komma ut och inventera vuxit sig allt starkare. Denna soliga aprilsöndag blev ett ypperligt tillfälle att äntligen besöka en vägsträckning i norra Dalsland som ska ha kallats Skojarevägen. Vi finner källorna till platser som anknyter till resandefolket på många platser. Ett ställe är det svenska Ortnamnsregistret under Institutet… Continue reading Vad passar bättre en solig aprilsöndag?

Inventering på Vestlandet

Haugalandmuseene var tidigt ute med att dokumentera platser som hör samman med resandekulturen. På Vestlandet är det särskilt resande med båt som är intressanta. På en särskild hemsida presenterar museet något av sitt arbete och dess resultat. Denna vecka har man gjort en särskild satsning på en del av Vestlandet som ligger utanför museets vanliga… Continue reading Inventering på Vestlandet

Intensivt

Två dagar denna vecka har referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet haft möte i Halden. Det har varit intensivt och jag misstänker att vi som deltog i mötet är lätt utmattade lite till mans. Avsikten med mötet var att arbeta vidare med inventeringsmetodik och intervjudito. Det blev en del av detta men också många… Continue reading Intensivt

Referensgrupp med workshop

Med start i eftermiddag möts referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet för ett dygn i Halden. Vi ska försöka att arbeta aktivt med hur man samlar information om de platser som berättar om romanifolket/taternes historia. Vi satsar på en “intervjukurs” och en diskussion om inventeringsmetodik av kulturminen. Förutom det ska vi jobba en del… Continue reading Referensgrupp med workshop

Vi filmar på Snarsmon

Västarvet, där Bohusläns museum ingår, ska presentera sin verksamhet i en kort film. Vad passar då bättre än undersökningarna på Snarsmon och det nya samarbetsprojektet kring Resandekartan? Det här är exempel som vi hoppas ska ge många ringar på vattnet. Vi pulsade genom snön och gjorde i slutet av förra veckan ett vårvintrigt besök på… Continue reading Vi filmar på Snarsmon