Reisendekartet besøkte Rygge Museum

Torsdag 11. oktober var Reisendekartet på besøk på Rygge Museum. Bodil Andersson var invitert for å fortelle om prosjektet og taternes historie. Med på arrangementet var også Laila Yrvum som bidro med sang og fortellinger fra sitt liv som reisende.