Temahäfte för skolan

Norska Utdanningsdirektoratet publicerade 2010 temahäftet Om tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn – Kulturformidling i barnehage og skole.Häftet, som omfattar 138 sidor, tar upp många ämnen. Det ger en beskrivning av taterne/de reisende i det norska samhället. Flera resande berättar om sitt liv och sin historia, ofta i relation till skolan. Häftet tar också… Continue reading Temahäfte för skolan

Artikelserie på nätet

Telemarksavisas artikelserie De kalte oss tatere ligger nu tillgänglig på Internet. Detta genom generöst tillstånd från tidningen. Länkar till artiklarna finns på Landsorganisasjonen for Romanifolkets hemsida.

Ludvig Karlsen på Furua

I filmen Ludvig Karlsen forteller, uppdelad i två delar, på YouTube besöker Ludvig Karlsen, nyligen utsedd till “halehelt“, sitt barndomshem Furua, som ligger precis vid flygplatsen Gardermoen norr om Oslo.

Jönköpingskravallerna i DN

I tidningen Dagens Nyheter har en artikel som tar upp resandefolket nyligen publicerats. Bland annat berättar en av de resande som drabbades av raskravallerna i Jönköping 1948 om sina upplevelser. Vi har berättat mer om dessa kravaller tidigare.

Prosjekt Oppreisning

Prosjekt oppreisning, som i form av ett nationellt resurscentrum verkat som ett mellanled mellan kommuner, fylkeskommuner och enskilda personer som varit utsatta för övergrepp och kränkningar under offentlig omsorg, har sedan årsskiftet inte längre offentliga medel för att fortsätta sin verksamhet. Hemsidan finns dock fortfarande kvar. Den ger mycket information som är till nytta för… Continue reading Prosjekt Oppreisning

Även resande i radioserie

Förra veckan fortsatte Sveriges radios Tendens sin serie Ovälkomna i tusen år. Måndagens inslag kom att bland annat handla om resandefolket och vad denna grupp utsatts för, bland annat när det gäller tvångssteriliseringar. Programmet ligger för lyssning här en tid framöver. Inslagets innehåll kom av de kommentarer det mötts av att döma också att påverka… Continue reading Även resande i radioserie

Taterne/romanifolket (minst) 500 år i Skandinavia

Nästa år kan vi fira att resandefolket funnits i Skandinavien i minst 500 år. I september 1512 skrevs officiella handlingar i Stockholm om ett folk som kallas “tatra” och “tatare” som ankommit till staden. Troligen fanns resandefolket i Skandinavien redan tidigare, det finns skrifter som tyder på det, men detta är ett säkert tecken på… Continue reading Taterne/romanifolket (minst) 500 år i Skandinavia

Informasjonsmøte med granskingsutvalget

Onsdag 2. november holdt granskingsutvalget et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet på Elverum og Det skandinaviske reisendekartet var til stede. Et 50-talls personer deltok på dette viktige møtet. Møtet ble ledet av rådgiverne Mari Møystad og Karin Næss. Mari Møystad holdt en engasjert innledning der hun gjennomgikk bakgrunn og begrunnelser for utvalgets arbeid. Vi presenterer deler av… Continue reading Informasjonsmøte med granskingsutvalget