Tattare eller tavringar på SR

Sveriges radion SR Minnen har nyligen lagt ut ett klipp som innehåller några intervjuer med resande från 1953. De ligger under rubriken Intervjuer med resandefolk. Tattare eller tavring. Omhändertagande av barn. Handel och vandel. Sverige och Norge. Tro och misstro. Detta är ämnen som tas upp i det drygt 20 minuter långa inslaget där flera… Continue reading Tattare eller tavringar på SR

Svenska barnhemsbarn får ersättning

Den svenska regeringen och oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har kommit överens om att de svenska barnhemsbarnen ska kunna få ekonomisk ersättning för övergrepp som de under statens omsorg kan ha utsatts för. I ett pressmeddelande på regeringens hemsida redogörs för överenskommelsen som bygger på vad Upprättelseutredningen kom fram till… Continue reading Svenska barnhemsbarn får ersättning

Veckotidning uppmärksammar

Veckotidningen Hemmets Journal uppmärksammade i nummer 31 resandefolket. Detta skedde genom en intervju med Rose-Marie Wallengren som berättade sin historia med ett ursprung i folkgruppen. “Numera är jag stolt över att vara tattare” slår Rose-Marie fast och berättar om hur hennes liv som resande har sett ut. Artikeln sträcker sig över flera sidor och bjuder… Continue reading Veckotidning uppmärksammar

TV på Nordösterdalmuseet

När Nordösterdalmuseet invigde sin utställning om Taterne/de reisende i fjellregionen blev det både musik och klockhandel. Musikern Laila Yrvum bjöd på en vandring i ett område där hennes familj haft en fast plats och visade på så sätt hur viktig platsen är för oss alla och vår enskilda historia. Dessutom kom TV på besök.  Se… Continue reading TV på Nordösterdalmuseet

Aktuella barnhemsbarn

Tidigare i år publicerades i Sverige en stor utredning om den vanvård som många barn som omhändertagits av sociala myndigheter.  I utredningen konstaterades bland annat att barn tillhöriga resandefolket varit tydligt överrepresenterade bland omhändertagandena. En av slutsatserna i utredningen var att det borde utformas en ceremoni där staten ber de utsatta om ursäkt för de… Continue reading Aktuella barnhemsbarn

Taterfolkets dag

Den sjunde maj, detta år en lördag, äger den årliga minnesmarkeringen rum vid “Skammens stein” vid Ris kirke i Oslo. Syftet med dagen är att uppmärksamma myndigheternas övergrepp mot taterne som folkgrupp. Dagen är också en mötesplats och en manifestation för styrkan i folkgruppen. Taternes landsforening har bjudit in talare deltar under manifestationen vid den… Continue reading Taterfolkets dag

Vi hjälps åt

Måndagen denna vecka ägnades åt ett trivsamt möte med två äldre personer av resandesläkt. Samtalet handlade om en barndom på landvägen och den hållning man mötts av som “tateronge” i Norge under första halvan av 1900-talet. Vi talade också om att resa i Östfold och om att resa med båt under handelsfärder. Vi talade om… Continue reading Vi hjälps åt

Kaaleromernas historia i Finland

I Finland har ett stort projekt inletts för att skriva kaaleromernas historia. Namnet på arbetet är Kaaleromernas historia i Finland. Planen är att resultatet av studien ska presenteras i en bok 2013. Man planerar ett verk på 400 sidor. I forskningen är det inte alltid självklart att den arbetet närmast berör ska ha möjlighet att… Continue reading Kaaleromernas historia i Finland

RORHIN öppnar för medlemskap

Det nordiska forskarnätverket RORHIN, Romers och resandes historia i Norden, som nyligen hade sin första sammankomst i Uppsala har nu gått vidare i sitt arbete. Nu öppnar man för medlemskap i nätverket. För att få bli medlem i RORHIN måste man uppfylla en rad kriterier. Dem finner man på nätverkets hemsida. Valentincentrum under Uppsala universitet… Continue reading RORHIN öppnar för medlemskap

Lösdriveri och bondfångeri

Sveriges Radio har sedan förra sommaren gjort en rad inslag om romernas situation i Sverige och Europa. I dagens P1 Morgon fortsätter man granskningen. I inslagen och reportagen förekommer obehagligt välbekanta uttryck från några av de myndighetsrepresentanter som uttalar sig om varför man utvisat romer från Rumänien, trots att de som EU-medborgare har rätt att… Continue reading Lösdriveri och bondfångeri